Regulamin konkursu „Pyszne. Kropka. Pe-el.”

1. Organizatorem konkursu jest firma „sto2 Sp. z o.o.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, 50-570 ul. Jerzego Kukuczki 5/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000344195, NIP: 6152007726
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2. Konkurs trwa od 02/12/2014 do 05/12/2014.
3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem bloga pod adresem http://lenaikuba.pl.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy na adres konkurs@lenaikuba.pl przesłać zgłoszenie, zawierające odpowiedź na pytanie: „Co podalibyście Mikołajowi na kolację, aby zachował swoje krągłe kształty?”. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik Konkursu oświadcza, że jest ono wytworem jego działania twórczego i przysługują mu do niego wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie.
5. Spośród wszystkich zgłoszeń autor bloga lenaikuba.pl wybierze 3, których autorzy otrzymają odpowiednio kupony na 100, 50 i 50 złotych na zamówienie jedzenia on-line w serwisie Pyszne.pl. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do 8 grudnia 2014.
6. Nagrodą w Konkursie jest jeden kupon o wartości 100 złotych oraz dwa kupony o wartości 50 złotych do wykorzystania
w serwisie Pyszne.pl
7. Kupony, które są do wygrania w konkursie, można zrealizować zamawiając jedzenie online w serwisie Pyszne.pl, wyłącznie w restauracjach, które posiadają w ofercie płatność online oraz które dowożą jedzenie pod adres wpisany przez zwycięzcę. Kupony są ważne do 31.12.2014. Kupon można wykorzystać podczas jednego zamówienia. Kupony zniżkowe nie łączą się z punktami lojalnościowymi. Jeśli kwota zamówienia jest wyższa, należy dopłacić różnicę przy płatności online.
8. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *